Integritetspolicy (GDPR)

Denna webbplats drivs av Sesec Gruppen AB (“SESEC”).

I denna integritetspolicy avser termerna “SESEC”, “vi”, “oss” och “vår” företaget som helhet, vilket inkluderar både dotterbolag, avdelningar och företag som står under kontroll av företaget som helhet. Genom att skicka personuppgifter i någon form till oss och/eller genom att använda vår webbplats ger du oss ditt samtycke till att alla personuppgifter som du skickar får behandlas av oss på det sätt och för de syften som beskrivs nedan.

OMFATTNING

Denna integritetspolicy beskriver vår nuvarande policy och praxis när det gäller personuppgifter som samlas in av oss direkt från dig och/eller via webbplatsen i den utsträckning som sådana personuppgifter skyddas av tillämpliga europeiska dataskyddslagar. Termen “Personuppgifter” avser personligt identifierbar information om dig, såsom ditt namn, arbetsbeskrivning (roll), e-postadress eller postadress.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du använder våra tjänster och lösningar eller begär ytterligare information, begär vi personlig information om dig som ex. ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter. Vi kan också begära demografisk information som gör det möjligt att ge personlig service till dig. De uppgifter du lämnar lagras antingen manuellt eller elektroniskt i våra databaser. Vi kompletterar ibland uppgifterna som du lämnar med uppgifter som tas emot från tredje parter.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla begäran från dig och vi kommer endast att begära data som är adekvata, relevanta och inte överflödiga för dessa ändamål. När vi ber dig om personuppgifter kan dessa exempelvis användas till följande:

  • Vi kan skicka dig begärd information om våra tjänster.
  • Vi kan komma att kontakta dig för att informera dig om våra nya tjänster.
  • Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföring och marknadsundersökningar.

UTLÄMNANDE PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, ex. för att leverera beställda tjänster.

SESEC kan även komma att lämna ut personuppgifter till verksamheter som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis teknikleverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SESECs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Data (personuppgifter) kan i och med ovan komma att överföras till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning. I förekommande fall kräver vi innan personuppgifter lämnas ut till en eventuell tredje part att denne har vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter och att gällande lagstiftning följs.

ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR

På grund av fortlöpande funktionella förändringar, lagändringar och förändringar i teknik, kommer vår datapraxis att ändras från tid till annan. Om och när vår datapraxis ändras, kommer vi att meddela dig om ändringarna via denna sida.

ÅTKOMST TILL UPPGIFTER SAMT KORRIGERINGAR

Om vi mottar en skriftlig begäran från dig och tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera dina personuppgifter, kommer vi att lämna ut de personuppgifter vi har om dig, till dig. Vi kommer också att korrigera, ändra eller ta bort personuppgifter som är felaktiga. Begäran om att ta bort personuppgifter omfattas av gällande rättslig och etisk rapportering eller skyldigheter vi har att lagra vissa dokument en viss tid.

KONTAKT

Vi tar gärna emot kommentarer om denna integritetspolicy. Om du har frågor om policyn eller någon del av våra tjänster kan du kontakta oss, genom att skicka e-post till info@sesec.se, ringa 010 – 333 35 09 eller post till Sesec Gruppen AB, Gamla Enköpingsvägen 118, 174 46 Sundbyberg.

Bevakning

Ett stort fokus för service och för närvaro av alla våra anställda

Säkerhetskonsult

Vi tar emot konsult jobb, där vi sätter dig som kund i i förstahand med topklassig service.

Säkerhetsteknik

Ändra Radiokommunikationsutrustning till Radiokommunikation.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom fysisk säkerhet och gör dig redo att ta nästa kliv.

Rulla till toppen