Tjänster & Lösningar

Våra lösningar - Klicka för att se mer

Gå med oss på sesec

Utbildingar

Vi erbjuder ett antal olika utbildingar som gör dig redo att ta emot din arbetsplats så bra som möjligt. Se nedan vad vi erbjuder

Sesec Security erbjuder en rad olika typer av bevakning för att du ska känna dig trygg. Oavsett om du har en mindre eller större verksamhet, behöver mycket eller lite bevakning så har vi något för dig. Vi utgår alltid från dina specifika behov och kan erbjuda allt från tjänster med konstant tillgänglighet till bevakning som vid behov.

Eventsäkerhet

Vi hjälper dig med evenemangssäkerhet med att ta fram en säkerhetsplan, riskanalys, tillstånd, myndighetskontakter, brandrisker, nödutrymning och beredskap för allvarligare händelser. Vi kan leverera hela säkerhetslösningar eller delar av redan befintlig organisation såsom ordningsvakter, värdar, sjukvårdsberedskap, material och kommunikation. 
 • Ordningsvakter, värdar
 • Servicepersonal
 • Säkerhetssamordning
 • Sjukvårdsberedskap
 • Material och kommunikation

Receptions- och servicetjänster

Receptionen och servicepersonalen är företagets ansikte utåt och är en stor del av intrycket besökaren får av företaget. Det är ofta det första och sista en besökare ser av företaget, så ett professionellt och engagerat bemötande är viktigt för att verksamheten skall fungera smidigt med hög säkerhet.


Vi tillhandahåller serviceutbildade och erfarna ordningsvakter som kontinuerligt genomför ett förebyggande arbete med säkerhet, brand, räddning eller annat tillbud.

Säkerhetsbemanning

Vi tillhandahåller bevakningstjänster med bemanning av ordningsvakt, värd, för alla typer av uppdrag. Vi skapar en trygg och välkomnade känsla i publika miljöer för våra kunder, deras anställda, gäster och besökare. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda en anpassad lösning för dig, oavsett hur stort eller litet ditt säkerhetsbehov är.

Hemgångskontroller

Våra butikskontrollanter skapar trygghet genom att förhindra och förebygga stölder i butiksmiljö. Detta för att du ska få en uppfattning om svinnets omfattning och kunna ta till passande åtgärder. Alla våra butikskontrollanter är vidareutbildade väktare, specialiserade på att motverka svinn i butiksmiljö.

Butikskontrol

Våra civilklädda väktare med särskild utbildning utför butikskontroll och befinner sig i butik på fasta eller slumpmässiga tider med primärt syfte att hantera problem med snatteri och stölder. Insatserna kan vara löpande eller tillfälliga. Vid behov samordnas butikskontroller med säkerhetsteknik.

Larmåtgärder och rondering

Ronderande bevakning är en flexibel säkerhetslösning där våra väktare kontrollerar och utför tillsyn av en plats eller ett område. Det kan röra sig
om låsning, upplåsning, kontroll av skalskyddet och det tekniska skyddet samt behörighet av personer. Tjänsten passar dig som har behov av säkerhet som begränsas till kontroller en eller flera gånger per dygn, där tekniska säkerhetslösningar inte bedöms som tillräckligt.

Våra utbildingar

Brandskydd

Denna utbildning för brandskydd lägger stort fokus på det praktiska. Efter genomförd brandskyddsutbildning ska deltagaren ha en grundläggande kunskap om brandförlopp, bli medveten om riskerna vid en brand, samt förstå vikten av en snabb och säker utrymning.

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagen syftar till att skydda Sverige mot spioneri, sabotage, terroristbrott och att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte röjs. Kursen bygger på Säkerhetspolisens, Försvarsmaktens och andra myndigheters vägledningar. Undervisningen omfattar föreläsningar, praktiska övningar och fallstudier. Den innehåller:
 • Informationssäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Verksamhetsanalys
 • Säkerhetsanalys
 • Säkerhetsskyddsplan
 • Säkerhetsskyddsbestämmelser

Pågående dödligt våld

En PDV-händelse pågår till dess att gärningsmannen, som ofta är villig att offra sitt eget liv, blir avbruten. Skillnaden mellan att veta vad man ska göra och inte, kan spela stor roll. I denna kurs, som anpassas till din verksamhet, får du lära dig om vad pågående dödligt våld är, hur det kan förebyggas och hur det kan hanteras. 

Hot om våld

Vi erbjuder kurser inom hot och våld i arbetslivet, konflikthantering och självskydd. Dessa kurser kan utöka din förståelse för hur hot- och våldssituationer bör hanteras och minimeras, vilket kan förebygga hot- och våldsincidenter i din arbetsmiljö. Våra utbildningar i hantering av hot och våld utrustar både arbetsgivare och anställda med färdigheter som krävs för att förebygga och hantera hotfulla och våldsamma situationer på arbetsplatsen.

Säkerarbetsplats

Butikssäkerhet: I den här kursen får du lära dig vilka rättigheter och skyldigheter som finns i samband med att man ingriper mot brott med den så kallade envarsrätten.

Receptionssäkerhet: Kursen tar upp säkerhetsrisker, hot och intrångsförsök som kan ske i receptionsmiljö och genom telefon, epost eller brev.

Hotellsäkerhet: Kursen tar upp skydd mot snyltningsbrott, väskstölder, ordningsstörningar i hotellrum och allmänna utrymmen samt sexhandel. 

Sjukvård

Vi tillhandahåller utbildning med grundläggande kunskaper inom första hjälpen, med hjärt- och lungräddning (HLR) och hjärtstartare (D-HLR), som ger en trygghet för er och era medarbetare. Behöver ni en mer utökad sjukvårdsförmåga anpassar vi och skräddarsyr utbildningsnivån och dess omfattning efter era behov.

Rulla till toppen