Säkerhetskonsult

Genom vår samarbetspartner Säkkon erbjuder SESEC Security omfattande säkerhetsrådgivning och stöd. Vi hjälper dig med analyser och styrdokument som skyddar mot brott, brand, arbetsmiljö- och affärsrisker.

Exempel på rådgivnings- och utredningstjänster:

  • Strategisk rådgivning: Få experthjälp med att utveckla och implementera säkerhetsstrategier.
  • Säkerhetsprojektering: Planera och designa säkra system och byggnader.
  • Kontrolltjänster: Säkerställ att dina säkerhetsåtgärder är effektiva och följs.
  • Säkerhetsprövning: Utför noggranna säkerhetskontroller av personal och processer.
  • Systematiskt säkerhetsarbete: Implementera rutiner och processer för kontinuerlig säkerhetsförbättring.
  • Risk- och sårbarhetsanalyser: Identifiera och analysera potentiella risker och sårbarheter.
  • Hotbildsbedömningar: Bedöm och hantera potentiella hot mot din verksamhet.
  • Krishantering och krisledning: Förbered och hantera krissituationer effektivt.
  • Inhyrd säkerhetskonsult/säkerhetschef: Få tillgång till expertkompetens utan att anställa permanent.
Rulla till toppen